PREDATORSHOP.sk - Autorizovaný predajca a Gold Partner značky ACER na Slovensku.
0905 98 46 46
info@predatorshop.sk
PREDATORSHOP
Čo v prípade poruchy?

ACER poskytuje na svoje výrobky rôzne typy záruk v závislosti od toho o aký tovar sa jedná a aj či ste ho zakúpili ako fyzická osoba, kde platia ustanovenia občianskeho zákonníka alebo firma s IČO , kde platia ustanovenia obchodného zákonníka. Podrobnejšie informácie o zárukách, ako aj celkovú online zákaznícku podporu priamo od výrobcu môžete využiť na stránkach ACERu tu.

Pre všetky výrobky ACER platí prvý rok od kúpy „celosvetová“  medzinárodná záruka. Podrobnosti o jej uplatnení vrátane zoznamu krajín a ich servisných stredísk nájdete na tomto odkaze.

Štandardný postup na uplatnenie záruky v prípade tzv. Pick Up servisu, ktorý je odporúčaný výrobcom je nasledovný:

Počas záručnej doby máte nárok na bezplatný odvoz do servisu a bezplatné spätné doručenie. Na zadanie reklamácie cez internet použijete túto stránku. Po zadaní reklamácie Vás bude kontaktovať ACER servis a bude Vám mailom pridelené číslo reklamácie (RMA) a takisto dostanete informácie potrebné na objednanie bezplatnej prepravy Vášho tovaru kuriérom. Vy zadáte adresu odvozu a deň, kedy chcete zariadenie odovzdať. Na rovnakú adresu Vám bude tovar po jeho oprave doručený. O celom procese budete informovaní mailom pracovníkmi ACER servisu. Reklamovaný výrobok treba poriadne zabaliť, aby bol dokonale chránený pri preprave. POZOR! Servisné stredisko si vyhradzuje právo na „skartovanie“ pôvodného obalu a vráti vám notebook v servisnom náhradnom obale.

Pri telefonickom nahlásení opravy si prosím pripravte nákupný doklad a sériové číslo zariadenia – budete spojený s operátorom (CZ/SK) a ten Vás bude informovať o ďalšom postupe. Ak máte zakúpenú záruku OnSite (servis v mieste inštalácie) dohodnete si, kedy k Vám dorazí servisný technik. V prípade zasielania do servisu na opravu Vám servisné stredisko ACER objedná bezplatný zvoz tovaru – spravidla na druhý deň k Vám dorazí kuriérska služba, ktorej odovzdáte zabalené zariadenie. Na rovnakú adresu Vám bude opravené zariadenie doručené späť ( opäť kuriérskou službou a bezplatne).

Drobné závady LCD produktov – vadné pixely. Záruka na LCD panel sa nevzťahuje v prípade, že sa na ňom nevyskytujú viac než štyri (4) vadné pixely na jeden milión pixelov obrazu (FullHD =2 073 600 pixelov) a zároveň sa nevyskytuje viac než jeden (1) vadný pixel v stredovej oblasti panelu (pri rozdelení panelu na 9 rovnakých pravouhlých častí).

Samozrejme stále platí, že môžete kedykoľvek  prípadnú reklamáciu (záručnú aj pozáručnú) realizovať cez našu firmu. Neváhajte nás kontaktovať s akýmkoľvek problémom!  Veríme, že spoločne ho vyriešime k Vašej spokojnosti.

ACER technická podpora

Česká republika: +420 531 027 777

Slovenská republika: +421 2 3333 1027

Online portál zákazníckej podpory: https://www.acer.com/ac/cs/CZ/content/service-contact

Podporované produkty:   Všetky produkty

Dostupnosť:  Pracovné dni: 8:00 – 16:30 (mimo štátne sviatky)