PREDATORSHOP.sk - Autorizovaný predajca a Gold Partner značky ACER na Slovensku.
0905 98 46 46
info@predatorshop.sk
PREDATORSHOP

DIGITÁLNY ŽIAK

Cieľom národného projektu DIGITÁLNY ŽIAK je podpora rozvoja digitálnych zručností vo všeobecnosti a to prostredníctvom podpory nákupu digitálneho vybavenia. Prostredníctvom vybavenia cieľových skupín potrebným digitálnym vybavením a softvérom sa aktívne nepriamo podporí využívanie digitálnych technológií aj vo vzdelávacom procese. Projekt má za cieľ aj zlepšiť inklúziu a prístup k digitálnym technológiám pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Pre koho je príspevok určený

 • Žiaci, ktorí sú členmi domácnosti v hmotnej núdzi (príjem členov domácnosti nedosahuje sumy životného minima)
 • Žiaci, ktorí majú vyjadrenie zariadenia poradenstva a prevencie o tom, že ich špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby vyplývajú výlučne z ich vývinu v sociálne znevýhodnenom prostredí
 • Žiaci, ktorí sú členmi domácností, ktoré neprekračujú 60% medián príjmu (na základe potvrdenia o výške príjmu, resp. doklad o nevykonávaní zárobkovej činnosti (napr. potvrdenie o nezamestnanej osobe)
 • Žiaci prvého ročníka stredných škôl (pre rok 2022/2023) vrátane žiakov piateho ročníka 8-ročných študijných odborov stredných škôl

Ako získať príspevok 350€

 • Zaregistrujte sa do projektu vyplnením formulára na stránke https://register.digitalnyziak.sk/
 • Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR overí registráciu, čo môže trvať niekoľko dní.
 • O výsledku schválenia príspevku budete informovaní sms správou. V prípade schválenia obdržíte v sms aj unikátny validačný kód.
 • Navštívte našu predajňu v Prievidzi, kde vám radi pomôžeme s výberom vhodného notebooku.
 • Pri kúpe je potrebné sa preukázať sa dokladom totožnosti a validačným kódom.

Cieľom národného projektu DIGITÁLNY ŽIAK je podpora rozvoja digitálnych zručností vo všeobecnosti a to prostredníctvom podpory nákupu digitálneho vybavenia. Prostredníctvom vybavenia cieľových skupín potrebným digitálnym vybavením a softvérom sa aktívne nepriamo podporí využívanie digitálnych technológií aj vo vzdelávacom procese. Projekt má za cieľ aj zlepšiť inklúziu a prístup k digitálnym technológiám pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Pre koho je príspevok určený

 • Žiaci, ktorí sú členmi domácnosti v hmotnej núdzi (príjem členov domácnosti nedosahuje sumy životného minima)
 • Žiaci, ktorí majú vyjadrenie zariadenia poradenstva a prevencie o tom, že ich špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby vyplývajú výlučne z ich vývinu v sociálne znevýhodnenom prostredí
 • Žiaci, ktorí sú členmi domácností, ktoré neprekračujú 60% medián príjmu (na základe potvrdenia o výške príjmu, resp. doklad o nevykonávaní zárobkovej činnosti (napr. potvrdenie o nezamestnanej osobe)
 • Žiaci prvého ročníka stredných škôl (pre rok 2022/2023) vrátane žiakov piateho ročníka 8-ročných študijných odborov stredných škôl

Ako získať príspevok 350€

 • Zaregistrujte sa do projektu vyplnením formulára na stránke https://register.digitalnyziak.sk/
 • Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR overí registráciu, čo môže trvať niekoľko dní.
 • O výsledku schválenia príspevku budete informovaní sms správou. V prípade schválenia obdržíte v sms aj unikátny validačný kód.
 • Navštívte našu predajňu v Prievidzi, kde vám radi pomôžeme s výberom vhodného notebooku.
 • Pri kúpe je potrebné sa preukázať sa dokladom totožnosti a validačným kódom.