Čo v prípade poruchy

ACER poskytuje na svoje výrobky rôzne typy záruk v závislosti od toho o aký tovar sa jedná a aj či ste ho zakúpili ako fyzická osoba, kde platia ustanovenia občianskeho zákonníka alebo firma s IČO , kde platia ustanovenia obchodného zákonníka. Podrobnejšie informácie o zárukách, ako aj celkovú online zákaznícku podporu priamo od výrobcu môžete využiť na stránkach Aceru.

Pre všetky výrobky ACER platí prvý rok od kúpy „celosvetová“ medzinárodná záruka. Podrobnosti o jej uplatnení vrátane zoznamu krajín a ich servisných stredísk nájdete na tomto odkaze.

Štandardný postup na uplatnenie záruky v prípade tzv. Pick Up servisu, ktorý je odporúčaný výrobcom je nasledovný:

Počas záručnej doby máte nárok na bezplatný odvoz do servisu a bezplatné spätné doručenie. Na zadanie reklamácie cez internet použijete túto stránku.
Po zadaní reklamácie Vás bude kontaktovať ACER servis a bude Vám mailom pridelené číslo reklamácie (RMA) a takisto dostanete informácie potrebné na objednanie bezplatnej prepravy Vášho tovaru kuriérom. Vy zadáte adresu odvozu a deň, kedy chcete zariadenie odovzdať. Na rovnakú adresu Vám bude tovar po jeho oprave doručený. O celom procese budete informovaní mailom pracovníkmi ACER servisu. Reklamovaný výrobok treba poriadne zabaliť, aby bol dokonale chránený pri preprave.

Samozrejme stále platí, že môžete kedykoľvek prípadnú reklamáciu (záručnú aj pozáručnú) realizovať cez našu firmu. Neváhajte nás kontaktovať s akýmkoľvek problémom! Veríme, že spoločne ho vyriešime k Vašej spokojnosti.

ISSO.sk poskytuje na všetky notebooky ACER možnosť predĺžiť záruku na tri roky. Vnímame to ako pridanú hodnotu a službu pre vás, najmä ako ochranu Vašej investície, pokiaľ sa jedná o drahší výrobok! V prípade otázok nás prosím neváhajte kontaktovať na isso@isso.sk.

Pri telefonickom nahlásení opravy si prosím pripravte nákupný doklad a sériové číslo zariadenia – budete spojený s operátorom (CZ/SK) a ten Vás bude informovať o ďalšom postupe. Ak máte zakúpenú záruku OnSite (servis v mieste inštalácie) dohodnete si, kedy k Vám dorazí servisný technik. V prípade zasielania do servisu na opravu Vám servisné stredisko ACER objedná bezplatný zvoz tovaru – spravidla na druhý deň k Vám dorazí kuriérska služba, ktorej odovzdáte zabalené zariadenie. Na rovnakú adresu Vám bude opravené zariadenie doručené späť ( opäť kuriérskou službou a bezplatne).

Drobné závady LCD produktov – vadné pixely. Záruka na LCD panel sa nevzťahuje v prípade, že sa na ňom nevyskytujú viac než štyri (4) vadné pixely na jeden milión pixelov obrazu (FullHD =2 073 600 pixelov) a zároveň sa nevyskytuje viac než jeden (1) vadný pixel v stredovej oblasti panelu (pri rozdelení panelu na 9 rovnakých pravouhlých častí).

ACER technická podpora

Pracovné dni: 8:00 – 16:30

Slovenská republika: +421 2 3333 1027

Česká republika: +420 531 027 777

Acer Czech Republic s.r.o.
Servisní centrum
CTPark Brno
Tuřanka 110
627 00 Brno-Slatina
service_brno@acer-euro.com